Day: 22 Mai 2015

A ydym wedi troi’r gornel ar ieithoedd?

Posted on 22 Mai 2015 by Colin Riordan

Dyna oedd y syniad yn rhedeg drwy fy mhen pan fynychais lansiad cynllun Ieithoedd i Bawb Prifysgol Caerdydd yn Undeb y Myfyrwyr ar ddydd Iau 21 Mai. Mae’r duedd Brydeinig i osgoi dysgu ieithoedd yn adnabyddus, ac yn wir mae ieithoedd mewn ysgolion a phrifysgolion wedi bod mewn dirywiad hirdymor. I Almaenegwr fel fi mae
Read more