Day: 18 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Posted on 18 Mai 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar ganlyniadau’r Arolwg o’r Staff. Nodwyd i’r arolwg ddenu cyfradd ymateb o 63%, cynnydd o 6% oddi ar arolwg 2011. Câi’r canlyniadau eu dadansoddi ymhellach cyn cael eu dosbarthu i’r staff drwy Blas. Nodwyd i GW4 gael lle amlwg yn State of the Relationship Report 2015 gan y Ganolfan Genedlaethol dros
Read more