Skip to main content

Mai 18, 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Postiwyd ar 18 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar ganlyniadau’r Arolwg o’r Staff. Nodwyd i’r arolwg ddenu cyfradd ymateb o 63%, cynnydd o 6% oddi ar arolwg 2011. Câi’r canlyniadau eu dadansoddi ymhellach cyn […]