Skip to main content

Mai 11, 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Postiwyd ar 11 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a […]