Day: 11 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Posted on 11 Mai 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a hwnnw wedi’i alinio’n agosach â chylchoedd gwaith cyfredol Grŵp Llywio’r Prosiectau Adeiladu a’r aelodaeth wedi’i diwygio ychydig. Cafodd y Bwrdd bapur a ddadansoddai berfformiad y
Read more