Day: 1 Mai 2015

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 1 Mai 2015 by

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac ymgysylltiol ar draws y Brifysgol. Cyfarfûm â staff na fyddwn fel arfer yn cwrdd â nhw, dysgu rhai pethau am y Brifysgol nad oeddwn yn
Read more