Day: 27 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Posted on 27 Ebrill 2015 by Mark Williams

Nododd yr Athro Boyne, Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, iddo arwain gweithdy Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd yn ddiweddar. Cafwyd ymgysylltu da yno a chynigiwyd llu o syniadau mewn digwyddiad a ddenodd gynulleidfa helaeth sef, yn bennaf, staff o’r Gwasanaethau Proffesiynol. Nododd ef un syniad a oedd
Read more