Day: 20 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Posted on 20 Ebrill 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am ‘faint a siâp’ y gwaith y mae’r adran Gynllunio wedi bod wrthi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Caiff y Bwrdd grynodeb o niferoedd y myfyrwyr fesul Coleg a math (Israddedig, Ôl-raddedig a Addysgir, Ymchwil Ôl-raddedig a Chartref/UE a Rhyngwladol) ynghyd â’r cymarebau myfyrwyr:staff mewn cyfarfod
Read more