Day: 15 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Posted on 15 Ebrill 2015 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi arwain dirprwyaeth UUK i Frwsel yn gynharach yn yr wythnos a’i fod wedi cyfarfod â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Rwydweithiau Cyfathrebu, Cynnwys a Thechnoleg a bod hwnnw wedi hybu cyflwyno rhagor o geisiadau o dan raglen ECSEL. Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i
Read more