Day: 10 Ebrill 2015

Taith gerdded o amgylch cymuned Grangetown

Posted on 10 Ebrill 2015 by Paul Jewell

Yn ddiweddar trefnodd un o’n pum Prosiect Ymgysylltu Blaenllaw, y prosiect Porth Cymunedol, ddigwyddiad grŵp lleol, taith gerdded o amgylch Grangetown, a ddilynwyd wedi hynny gan gyfarfod cymunedol. Mynychodd Yr Athro Kevin Morgan, o’r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth a Deon Ymgysylltu y Brifysgol. Cynhaliwyd y daith gerdded ar 9 Ebrill, ac roedd trigolion lleol o
Read more