Day: 31 Mawrth 2015

Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Posted on 31 Mawrth 2015 by Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd ar gyfer cyhoeddi a dychwelyd llyfrau, didolwr llyfr awtomatig, mannau eistedd anffurfiol newydd llachar, ardal benthyciad byr mwy o faint wedi ei amgáu gan wydr
Read more


E-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Mawrth 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ddoe, cymerais ran mewn cyfarfod i dynnu lluniau ar gyfer ymgyrch Undeb y Myfyrwyr, ar y cyd â’r Brifysgol, i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio.  Fe fuon ni’n rhoi hufen iâ am ddim i ffwrdd ar ddiwrnod hyfryd ond rhewllyd o Fawrth.  Roedd hi’n braf gweld bod hynny fel petai’n gweithio’n dda
Read more