Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

11 Mawrth 2015

Roeddwn wrth fy modd i gyflwyno’r anerchiad croeso heno yn lansiad y BA newydd mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth. Roedd llu o ffigyrau cyfarwydd o’r cyfryngau yng Nghymru yn bresennol, gan gynnwys Betsan Powys Radio Cymru, Golygydd Materion Cymreig y BBC Vaughan Roderick, Siân Morgan o’r Byd ar Bedwar, a Chyfarwyddwr Golygyddol ‘Golwg’ Dylan Iorwerth, yn ogystal â Menna Richards, cyn-Bennaeth BBC Cymru a chyn Is-Lywydd Prifysgol Caerdydd. Gyda’i gilydd darparwyd un o uchafbwyntiau’r noson: trafodaeth panel am eu profiadau fel darlledwyr a newyddiadurwyr Cymraeg. Deunydd diddorol!

Roedd yn wych, hefyd, i gwrdd â disgyblion o nifer o ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg lleol ac i allu eu cyfeirio tuag at bortffolio cynyddol o ddarpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd y digwyddiad heno yn gydnabyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg i ddyfodol y sefydliad a hefyd y rôl allweddol y mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaetholyn ei chwarae wrth ddatblygu gallu ar gyfer addysgu cyfrwng Cymraeg ac ymchwil ar draws Cymru. Erbyn hyn mae dwy swydd a ariennir gan y Coleg yn yr Ysgol Newyddiaduraeth ac Astudiaethau Diwylliannol, gyda deuddeg swydd o’r fath i gyd ar draws y Brifysgol a phump arall yn cael eu recriwtio ar hyn o bryd.

Mae’r galw am raddedigion sydd â’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu. Fel Prifysgol flaenllaw Cymru, mae gennym rôl bwysig i’w chwarae i gwrdd â’r angen hwnnw. Mae eisoes dros 3,000 o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yma yng Nghaerdydd: drwy gynnig rhaglenni fel y BA mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth, rydym yn gobeithio gweld y rhif hwnnw yn tyfu ymhellach. Llongyfarchiadau mawr i Sara Moseley a’r tîm am drefnu digwyddiad lansio mor ysbrydoledig.