Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Fydda i ddim yn blogio’n aml … a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr wythnos diweddaf ynghylch Y Ffordd Ymlaen – Gwneud Iddo Ddigwydd. Hwylusais sesiwn y llynedd hefyd ac maent yn ffordd wych o gyfarfod â chydweithwyr newydd, deall ychydig yn rhagor am strategaeth y Brifysgol ac ymchwilio i’r pedair thema allweddol, sef ymchwil ac arloesi, addysg, rhyngwladol ac ymgysylltu. Gan fod y Cyfarwyddwr Cyllid yn arwain, roedd hi’n anochel bod cwestiynau’n codi ynglŷn â’n cyllid ni hefyd. Yr hyn yr oeddwn i’n wirioneddol falch o’i weld oedd cymaint o ymgysylltu gan y staff o bob rhan o’r Brifysgol a chael gwrando ar eu syniadau ynghylch gwneud i’r strategaeth ddigwydd yn eu meysydd hwy. Clywsom syniadau ynghylch plethu ymgysylltu ac effaith i gynigion grant ymlaen i sefyllfa lle byddai gan yr Ysgolion a’r Adrannau ‘fyrddau cyflawni’ ac, efallai, ddiwrnod cwrteisi cyffredin. Gan ddilyn y trywydd hwnnw, diolch i bawb a ddaeth i’r sesiynau ac am eich cyfraniadau. Cefais ddau ddiwrnod wrth fy modd. Os nad ydych chi wedi dod i un o’r gweithdai eto, cofiwch y gallwch chi’ch enwebu’ch hun ond brysiwch am nad oes ond ychydig o sesiynau ar ôl.