Day: 2 Mawrth 2015

Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Posted on 2 Mawrth 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, rwyf wedi lansio galwad agored i’r gymuned academaidd am ddatganiadau o ddiddordeb mewn cyfrannu at bortffolio gwerth miliynau o bunnoedd o waith rwy’n ei arwain i drawsnewid profiad dysgu ac addysg y myfyrwyr a’r staff ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r Portffolio Newid Addysg yn cynnwys pedwar prif Raglen, pob un yn arwain cyfres o brosiectau:
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mark Williams

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more


Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Posted on 2 Mawrth 2015 by

Un o feysydd fy nghyfrifoldeb fel y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor yw cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae’n faes rwy’n arbennig o falch o’i hyrwyddo . Mae gan Brifysgol Caerdydd record gref o hybu cydraddoldeb ac un a ddechreuodd ymhell cyn i mi gyrraedd. Mae’n siŵr bod llawer ohonoch chi’n gwybod i Brifysgol Caerdydd (Coleg Prifysgol De
Read more


Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mike Davies

Fydda i ddim yn blogio’n aml … a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr wythnos diweddaf ynghylch Y Ffordd Ymlaen – Gwneud Iddo Ddigwydd. Hwylusais sesiwn y llynedd hefyd ac maent yn ffordd wych o gyfarfod â chydweithwyr newydd,
Read more