Skip to main content

Chwefror 27, 2015

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 27 Chwefror 2015 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Hoffwn gychwyn drwy roi’r newyddion diweddaraf i chi am fater y soniais amdano fis diwethaf, sef y toriadau a gynigiwyd gan Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, […]