Day: 23 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Posted on 23 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd ac ariannu addysg uwch yng Nghymru. Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am yr amrywiol bortffolios newid a’u statws cyfredol. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau
Read more