Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Chwefror 2015

From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
  • Cafodd y Bwrdd bapur gan y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter ar y Gronfa Isadeiledd Ymchwil (yr RIF). Cytunwyd i barhau i fuddsoddi £2M yn y Gronfa ar gyfer 2015/16 ond adolygu’r cynllun ar gyfer y flwyddyn wedyn a datblygu trefn fanwl i restru blaenoriaeth yr offer ymchwil.
  • Cafodd y Bwrdd bapur trafod gan y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ar ei thaith i Awstralia a Singapore yn ddiweddar i weld sut yr oedd sefydliadau o safon fyd-eang y tu allan i’r DU yn ymagweddu at heriau cyflwyno dysgu ac addysgu o safon mewn cyd-destun ymchwilddwys. Cytunwyd i ddatblygu cynigion ynghylch sut olwg a allai fod ar wythnos ychwanegol yn y cwricwlwm, adolygu’r effaith o ran y gost, argaeledd staff, llwyth gwaith, ystafelloedd ac ati, a dod â hynny’n ôl i gyfarfod o’r Bwrdd yn y dyfodol.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiad rheolaidd hwn:

  • Adroddiad Misol ar Weithgarwch: Safonau Academaidd a Phrofiad Myfyrwyr. Rhoes yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am gynnydd ynghylch eitemau yn y Portffolio Newid Addysg a chynllun gweithredu Asesu ac Adborth.