Day: 9 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Posted on 9 Chwefror 2015 by Mark Williams

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd arolwg. Nodwyd hefyd amlinelliad o’r cynigion ar gyfer prosesu ac adrodd ar yr arolwg ar ôl ei gynnal. Nodwyd ffurflen TRAC y Brifysgol. Câi’r wybodaeth
Read more