Day: 5 Chwefror 2015

Heriau Arloesi

Posted on 5 Chwefror 2015 by Paul Jewell

Sut allwn ni harneisio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i greu dyfodol gwell? Sut allwn ni gyflwyno system o arloesi parhaus ar draws y campws sy’n darparu partneriaethau parhaol, cynhyrchu ffyniant, ac un sy’n adeiladu ar ein heffaith yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil? Archwiliwyd yr her o ddod â chynlluniau mawr, beiddgar i ddwyn ffrwyth, sefydlu
Read more