Day: 2 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Posted on 2 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad Allweddol fyddai 2012/13, h.y. y flwyddyn y cyrhaeddodd yr Is-Ganghellor. Adolygwyd papur a amlinellai risgiau lefel-uchel y Bwrdd. Cytunwyd y byddai’r gofrestr honno o risgiau’n
Read more


Dyfodol Caerdydd

Posted on 2 Chwefror 2015 by

Dyfodol Caerdyddyw rhaglen ddatblygu yr Is-Ganghellor ac mae’n gyfle i staff academaidd ddatblygu eu llwybrau gyrfa a helpu i gyfrannu at lywio dyfodol y Brifysgol. Mae’r rhaglen yn rhedeg am flwyddyn ac yn cynnwys prosiect grŵp, ac mae noddwr i bob prosiect. Pleser mawr yw noddi’r ddau brosiect eleni. Mae’r naill yn astudio cydraddoldeb ac
Read more