Month: Ionawr 2015

Gwelliant syfrdanol arall

Posted on 15 Ionawr 2015 by

Yr wythnos hon fe ryddhawyd canlyniadau Workplace Equality Index Stonewall ar gyfer 2015. Braf dros ben oedd gweld bod Prifysgol Caerdydd yno unwaith eto, yn y24ain lle y tro hwn, ac i ni ragori ar ei 52ain lle yn 2014 (tipyn o naid i fyny’r rhestr).  Dim ond un brifysgol arall sydd yn yr 20
Read more


Wythnos 3 … Tsieina

Posted on 15 Ionawr 2015 by Nora de Leeuw

Cyrhaeddais y Brifysgol ar 5 Ionawr fel y Dirprwy Is-Ganghellor newydd ar gyfer Rhyngwladol ac Ewrop. Os hoffech ddarllen mwy amdanaf i a’m hanes edrychwch ar yr erthygl blas a aeth allan y llynedd. Treuliais fy wythnos gyntaf yn setlo i mewn i’m hamgylchedd newydd a chwrdd ag amrywiaeth o staff.  Dechreuodd wythnos dau gyda’m cyfarfod
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Posted on 12 Ionawr 2015 by Mark Williams

Croesawodd y Bwrdd yr Athro Nora de Leeuw, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop, i’w chyfarfod cyntaf o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd achos busnes dros sefydlu Academi Meddalwedd Genedlaethol a fydd â’i chanolfan yng Nghasnewydd. Adeiladai hwnnw ar bapur cynharach a aeth gerbron y Bwrdd ar 30 Mehefin 2014 a sicrhau cymeradwyo cyd-ariannu blwyddyn beilot
Read more