Day: 30 Ionawr 2015

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Ionawr 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd o glywed bod yr Athro Terry Rees wedi’i dyrchafu’n Fonesig yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae Terry wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol eithriadol nid yn unig
Read more


Caerdydd a Tsienia

Posted on 30 Ionawr 2015 by Charlotte Rogers

Fel sydd wedi’i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, nod y Brifysgol yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd. Ochr yn ochr â hynny, bydd Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod fel prifysgol ryngwladol sydd o fudd i Gymru.   Mae partneriaethau yn hanfodol er mwyn datblygu ein gweithgareddau a’n
Read more