Day: 28 Ionawr 2015

Y Bobl a’r Blaned

Posted on 28 Ionawr 2015 by

Tablau cynghrair sy’n cael y sylw i gyd ar hyn o bryd ac er nad oes dim dal arnyn nhw bob tro, maen nhw’n un ffordd y mae’r byd y tu allan yn ein barnu ni. Mae’n galondid mawr, felly, pan wnawn ni’n dda ac mae’n bwysig dathlu hynny. Tynnodd fy mlog diwethaf sylw at
Read more


Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Posted on 28 Ionawr 2015 by Claire Sanders

Cynhaliodd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad gorlawn ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh). Fe’i trefnwyd gyda Rhwydwaith Vision2020, llwyfan cydweithio ar gyfer sefydliadau ymchwil a chwmnïau sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Horizon 2020 a ariennir gan yr UE. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o sylfaenwyr Vision 2020, ynghyd â 36 o brifysgolion a
Read more