Day: 22 Ionawr 2015

Addysg Uwch i’r Genedl

Posted on 22 Ionawr 2015 by Jayne Sadgrove

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. Roedd cyffro mawr ynghylch pa mor dda yr oedd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru (SAU) wedi perfformio yn y REF 2014. Nododd David Allen, Cadeirydd CCAUC
Read more