Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Canolfan Wybodaeth Academia Europaea (AE) yng Nghaerdydd

Roeddem yn falch iawn o gynnal ymweliad gan yr Athro Sierd Cloetingh, Llywydd Academia Europaea, corff ymchwil anllywodraethol mawreddog sy’n cynrychioli gwyddonwyr blaenllaw ac ysgolheigion o bob rhan o Ewrop. Cyhoeddodd yr Athro Cloetingh fwriad yr AE i sefydlu Canolfan Wybodaeth yn y Brifysgol i godi ymwybyddiaeth o ragoriaeth ymchwil prifysgolion Cymru er mwyn ysgogi cydweithio newydd, mewnfuddsoddiad a rhwydweithiau o arbenigedd ar draws Ewrop. Mae gan yr AE eisoes ganolfannau gwybodaeth yn Wroclaw, Barcelona a Bergen ac mae’r ffaith eu bod wedi dewis agor un arall yng Nghymru ddim ond yn tynnu sylw at bersbectif byd-eang y gymuned ymchwil yng Nghymru. Mae hyn yn adeiladu ar ein perfformiad rhagorol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2014, yn cyrraedd y 5ed safle yn y DU ar sail ansawdd ein hymchwil. Bydd yr Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, yn cymryd swydd Cyfarwyddwr Academaidd ar gyfer y Ganolfan Wybodaeth pan fydd yn agor yn ddiweddarach eleni.