Day: 15 Ionawr 2015

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Posted on 15 Ionawr 2015 by Rhian Davies

Mae Strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2012-17 yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Caerdydd at ddenu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf galluog o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Mae’r Brifysgol yn sylweddoli bod angen penodol i gynorthwyo myfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli drwy gydol eu cyfnod fel myfyrwyr i wneud
Read more


Gwelliant syfrdanol arall

Posted on 15 Ionawr 2015 by

Yr wythnos hon fe ryddhawyd canlyniadau Workplace Equality Index Stonewall ar gyfer 2015. Braf dros ben oedd gweld bod Prifysgol Caerdydd yno unwaith eto, yn y24ain lle y tro hwn, ac i ni ragori ar ei 52ain lle yn 2014 (tipyn o naid i fyny’r rhestr).  Dim ond un brifysgol arall sydd yn yr 20
Read more


Wythnos 3 … Tsieina

Posted on 15 Ionawr 2015 by Nora de Leeuw

Cyrhaeddais y Brifysgol ar 5 Ionawr fel y Dirprwy Is-Ganghellor newydd ar gyfer Rhyngwladol ac Ewrop. Os hoffech ddarllen mwy amdanaf i a’m hanes edrychwch ar yr erthygl blas a aeth allan y llynedd. Treuliais fy wythnos gyntaf yn setlo i mewn i’m hamgylchedd newydd a chwrdd ag amrywiaeth o staff.  Dechreuodd wythnos dau gyda’m cyfarfod
Read more