Day: 5 Rhagfyr 2014

Deall ein heriau

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai‘r Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn dal i fod ychydig yn nerfus. Ar ôl dim ond chwe mis yng Nghaerdydd roeddwn yn ofni na fyddai gennyf y wybodaeth sefydliadol angenrheidiol i
Read more


Rhwydweithiau Arloesi

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod mwy am ein cynlluniau i helpu i drawsnewid cymunedau yng Nghymru a thu hwnt, tra bod eraill eisiau gwybod sut y gallent gymryd rhan. Mae’r
Read more


Ymgysylltu â’r Almaen

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r Almaen. Mae’n gyfle pellach i dynnu sylw at Gaerdydd a chodi syniadau gan bobl eraill yn ogystal â chyfrannu o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu o
Read more