Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Mae Cinio CBI Cymru yn ddigwyddiad blynyddol pwysig yn y calendr, fel rhan o’r ymgysylltiad parhaus gyda sefydliadau busnes yng Nghymru. Fel arfer, cynhaliais fwrdd yn y cynulliad eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, ar 4 Rhagfyr. Mae’r cinio yn denu arweinwyr busnes, gweinidogion a’r cyfryngau yng Nghymru ac mae’n achlysur i ddathlu busnes yng Nghymru. Eleni, fe ddenodd dros 400 o westeion.

Gwahoddwyd partneriaid o’r diwydiant, yn cynrychioli ehangder y sefydliadau yr ydym yn rhyngweithio gyda nhw trwy’r System Arloesedd, ynghyd â chynrychiolaeth o Adran Arloesedd Llywodraeth Cymru.

Roedd y rhaglen yn cynnwys araith gyweirnod a ddarparwyd gan John Cridland, CBE Cyfarwyddwr cyffredinol y CBI, wedi’i ddilyn gan areithiau gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a Stephen Crabb, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, gan ddangos gwerth busnes, y byd academaidd a chymdeithas ddinesig yn dod at ei gilydd.