Day: 4 Rhagfyr 2014

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Posted on 4 Rhagfyr 2014 by Paul Jewell

Mae Cinio CBI Cymru yn ddigwyddiad blynyddol pwysig yn y calendr, fel rhan o’r ymgysylltiad parhaus gyda sefydliadau busnes yng Nghymru. Fel arfer, cynhaliais fwrdd yn y cynulliad eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, ar 4 Rhagfyr. Mae’r cinio yn denu arweinwyr busnes, gweinidogion a’r cyfryngau yng Nghymru ac mae’n achlysur i ddathlu busnes
Read more