Skip to main content

Rhagfyr 1, 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r […]