Month: Tachwedd 2014

Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Paul Jewell

Cefais y pleser o fynychu Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg gyntaf Insider sy’n cydnabod effaith cydweithio ac arloesedd rhwng prifysgolion a busnesau. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol i Brifysgol Caerdydd, gyda dau o’n cwmnïau deillio yn cymryd tri o’r naw gwobr a oedd ar gael yn y digwyddiad. Enillodd Medaphor y Wobr Masnacheiddio a’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllunio Canlyniadau’r REF. Nodwyd mai ar 16 Rhagfyr 2014 y ceir canlyniadau sefydliadau yn yr REF, a’r data cymharol, a thrwy ddefnyddio offer gwybodaeth busnes bydd yr Adran Gynllunio yn rheoli’r set ddata gyfyngedig a fydd yn fodd i ganiatáu meincnodi yn erbyn cyfartaledd pob Uned Asesu ac i lunio
Read more


Talu’r Cyflog Byw

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl nad yw hwn yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.
Read more