Day: 25 Tachwedd 2014

Ymweliad ymchwil â De Korea

Posted on 25 Tachwedd 2014 by Paul Jewell

Dros yr wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn Ne Korea i fynychu cyfarfod o Rwydwaith Cyfleusterau Ymchwil Underground yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol. Mae’r Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn cwmpasu ystod o faterion cynaliadwyedd Geoamgylcheddol a ffocws pwysig o’n gwaith yw’r gwaredu daearegol, yn ddiogel, o wastraff niwclear lefel uchel. Roedd llawer o bwyslais ar hyfforddi,
Read more


Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Posted on 25 Tachwedd 2014 by

Heno, fe gynhalion ni lansiad Cymru cynghrair GW4 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwyd â staff y Brifysgol gan Mr Ken Skates (Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth), yr Athro Syr Eric Thomas (Is-Ganghellor Prifysgol Bryste), yr Athro Jane Millar (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil Prifysgol Caerfaddon),  yr Athro Syr Steve Smith (Is-Ganghellor Prifysgol Exeter)
Read more