Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Tachwedd 2014

24 Tachwedd 2014
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad ar y cymrodyr a fydd yn ymweld, ac ar fenter y gronfa cyllid sbarduno a redodd yn ystod 2013/14. Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan fydd cais wedi’i wneud am adborth ar y cynlluniau, fe geir gwybod a yw’r cyllid sbarduno wedi esgor ar bapurau a gyd-awdurwyd, ond yr oedd y cymrodyr a fu’n ymweld yn dod o amryw o brifysgolion a sefydliadau amlwg iawn.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad gan y Swyddfa Ryngwladol ynghylch nifer y myfyrwyr rhyngwladol a recriwtiwyd ar gyfer 2014/15.
  • Cafwyd adroddiad yr hwylusydd o Gynhadledd yr Uwch-Staff ym mis Medi.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Y Newyddion Diweddaraf am y Prosiectau Ystadau
  • Adroddiad y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor
  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd