Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy’n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i’r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn wirioneddol eithriadol a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol ar ôl cael eu henwebu gan eu cyfoedion. Mae pob un ohonynt yn chwarae rhan hanfodol yn eu rolau ar draws y gwasanaethau proffesiynol, addysg, ymchwil ac arloesedd ac ymgysylltu, wrth ein helpu i gyflawni Y Ffordd Ymlaen,

Cawsom ein syfrdanu gan gôr staff Prifysgol Caerdydd a ddarparodd berfformiad annisgwyl a greodd awyrgylch gwych. Mae hwn yn enghraifft wych o’n pobl yn dod at ei gilydd o bob rhan o’r Brifysgol i greu effaith gwirioneddol ac adeiladu ar ein hymdeimlad o gymuned.

Roedd gwylio’r ffilmiau yn ein gwneud ni i gyd mor falch o’r holl bobl ymroddedig ac angerddol sy’n gweithio yn y Brifysgol sy’n mynd yn barhaus y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i sicrhau ein bod yn darparu addysg o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr. Gwyliwch y ffilmiau difyr am yr enwebeion a’r enillwyr – maent yn sicr o’ch ysbrydoli …