Day: 12 Tachwedd 2014

Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 12 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Hyd yn hyn, mae ychydig dros 300 o aelodau o staff wedi bod yng ngweithdai Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd. Gan fod yr adborth ar sesiynau 2013/14 wedi bod mor gadarnhaol, mae’r Brifysgol wedi penderfynu rhedeg rhaglen debyg yn ystod 2014/15. Y gwahaniaeth mawr eleni yw bod gwahoddiad i chi gyd wneud cais,
Read more