Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider

Cefais y pleser o fynychu Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg gyntaf Insider sy’n cydnabod effaith cydweithio ac arloesedd rhwng prifysgolion a busnesau.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol i Brifysgol Caerdydd, gyda dau o’n cwmnïau deillio yn cymryd tri o’r naw gwobr a oedd ar gael yn y digwyddiad.

Enillodd Medaphor y Wobr Masnacheiddio a’r Wobr Buddsoddi am ei gynnyrch ScanTrainer a’i lwyddiant cychwynnol ym marchnad AIM y Gyfnewidfa Stoc yn Llundain, tra enillodd Asalus y Wobr Cynnyrch Newydd am ei ddatblygiad o Ultravision.

Rwy’n arbennig o falch bod y cwmnïau deillio hyn wedi cael eu cydnabod am eu bod yn dangos y budd enfawr a all ddod o fasnacheiddio ein hymchwil.

Bydd ein cyhoeddiad diweddar am y buddsoddiad Cardiff Innovation System and a c£300M i drawsnewid ein campws yn helpu’r Brifysgol hon a Chymru i gael ei chydnabod yn rhyngwladol fel canolfan ar gyfer ymchwil arloesol a dylanwadol, trosglwyddo technoleg, datblygu busnes a menter myfyrwyr.

Bydd y buddsoddiad cyffrous ac uchelgeisiol hwn yn ein helpu i droi mwy o’n hymchwil o’r radd flaenaf yn gynhyrchion a chwmnïau deillio a chwmnïau newydd a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y gymdeithas a’r economi.

Gallwch ddarllen mwy am y Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider yma.