Day: 5 Tachwedd 2014

Cardiff Futures

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Claire Sanders

Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd, rwyf wedi cael fy nharo gan yr amser a’r ymdrech a roddir i ddatblygiad staff. Un o amryw fanteision y rhaglenni hyn yw’r cyfle i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol. Roedd hyn yn sicr yn wir yng nghinio nos Cardiff Futures ar ddydd Mercher 5 Tachwedd. Cafodd
Read more


Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Paul Jewell

Cefais y pleser o fynychu Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg gyntaf Insider sy’n cydnabod effaith cydweithio ac arloesedd rhwng prifysgolion a busnesau. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol i Brifysgol Caerdydd, gyda dau o’n cwmnïau deillio yn cymryd tri o’r naw gwobr a oedd ar gael yn y digwyddiad. Enillodd Medaphor y Wobr Masnacheiddio a’r
Read more