Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Talu’r Cyflog Byw

3 Tachwedd 2014

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl  nad yw hwn yn anarferol  i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.  Newydd orffen sifft nos, ymunodd y ddau lanhawr Brifysgol â’r Is-Ganghellor ac aelodau o Ddinasyddion Cymrui ddathlu dyfodiad y Brifysgol yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig.  Golyga hyn fod pob un sy’n gweithio yma, boed yn weithiwr Prifysgol neu yn cael eu cyflogi gan gontractwyr neu gyflenwyr trydydd parti,  yn derbyn isafswm cyflog fesul awr sy’n sylweddol uwch na’r isafswm cyflog cenedlaethol. Fel dywedodd yr Is-Ganghellor, credwn ei bod yn fater o degwch sylfaenol bod pobl yn cael cyflog sy’n ddigon i fyw arno. Talu’r Cyflog Byw yw’r penderfyniad cywir ar gyfer ein staff ac yn gyfle pwysig i ni gydnabod a gwerthfawrogi eu gwaith. I ganfod rhagor ewch i: http://www.caerdydd.ac.uk/news/articles/a-living-wage-employer-13734.html