Month: Hydref 2014

Celebration event for Commonwealth Games student athletes

Posted on 17 Hydref 2014 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

I was delighted to host a celebratory event to congratulate the eight students who competed at the Commonwealth Games this summer. The students all benefitted from the University’s High Performance Programme (HPP) which supports the sporting and academic careers of talented aspiring athletes while raising the standard of sport at Cardiff University. Five of the
Read more


Visit of the Italian Ambassador

Posted on 16 Hydref 2014 by Paul Jewell

Cardiff University students had an opportunity to meet the Italian Ambassador on his visit to the University today. Mr Pasquale Terracciano visited the School of Modern Languages as part of celebrations to commemorate Italy taking over the revolving presidency of the EU. It was a wonderful occasion and the Ambassador was truly impressed by the
Read more


Caerdydd a’r Gymraeg

Posted on 15 Hydref 2014 by Mark Williams

O boblogaeth o 36,000 o aelodau o staff a myfyrwyr, mae’r Brifysgol yn ymfalchïo bod yma ryw 4000 o siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae ein hymrwymiad i ddiwylliant Cymru, y mae cyflwr yr iaith yn dibynnu cymaint arno, wedi’i amlinellu yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17. Yma dywedir mai ein huchelgais yw bod yn sefydliad sy’n “arwain
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Hydref 2014

Posted on 13 Hydref 2014 by Mark Williams

Trafododd y Bwrdd y rhaglen ar gyfer Diwrnodau-i-Ffwrdd yr wythnos ganlynol. Cytunwyd mai pynciau’r prif sesiynau fydd y model ariannol, incwm o ymchwil, a thargedau asesu ac adborth yr NSS. Nodwyd y câi crynhoad ychwanegol a chyfeiriad at ganllawiau’r OSHEU ynghylch Ebola ei gyhoeddi a’i gylchredeg. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn: Adroddiad ar
Read more


Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Posted on 10 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr adolygiad yng ngwanwyn 2014. Fel cadeirydd Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch Cymru gynt), rwy’n aelod o’r panel. Bydd canlyniadau’r adroddiad ynghylch sut y caiff addysg uwch
Read more


Seminar Polisi Addysg Uwch Lloegr-Sweden-yr Alban

Posted on 10 Hydref 2014 by

Fe es i’r digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (yr LFHE), ym Mhrifysgol Caeredin. Mae’r seminar yn fforwm i Is-Gangellorion ac uwchreolwyr addysg uwch o’r DU a Sweden drafod ac ymchwilio i faterion polisi sydd neu a fydd yn effeithio ar y sector. Os oes gennych chi ddiddordeb, cewch weld y rhaglen
Read more


Pwyllgor Cyllid Sefydliad Edge 

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cafodd Sefydliad Edge ei greu ddeg mlynedd yn ôl i godi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol. Fel un o’i ymddiriedolwyr, bydda i’n mynd i amryw o’i gyfarfodydd ar hyd y flwyddyn. Heddiw, roeddwn i yn Llundain ar gyfer cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid.
Read more


Bwrdd Comisiwn Fulbright

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn Llundain heddiw fe es i ’nghyfarfod cyntaf o Fwrdd Comisiwn Fulbright. Mae i Fwrdd y Comisiynwyr saith o aelodau (a minnau’n un ohonyn nhw) sydd wedi’u penodi gan lywodraeth y DU a saith sydd wedi’u penodi gan lywodraeth yr Unol Daleithiau. I gael gwybod rhagor am Fwrdd y Comisiynwyr, ewch i wefan Comisiwn Fulbright.
Read more


Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Posted on 7 Hydref 2014 by Colin Riordan

Sefydlwyd yr LFHE yn 2004. Ei nod yw cynllunio a chyflwyno prosesau i sicrhau datblygu eithriadol ar arweinyddiaeth a threfniadaeth sefydliadau addysg uwch fel bod modd gweithredu newidiadau i’w trawsffurfio. Gan ’mod i’n un o 12 aelod y Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o’r cyfarfodydd hyn bob blwyddyn. Cyfarfod arferol o’r Bwrdd oedd yr
Read more