Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Rhodd gan elusen leol yn ariannu cydymaith ymchwil canser y pancreas

30 Hydref 2014

Pan gollodd Shan Cothi, personoliaeth Teledu a radio Cymraeg ei gŵr i ganser y pancreas yn 2007, sefydlodd elusen yn ei enw o’r enw Amser Justin Time. Heno gwnaeth yr elusen rodd chwe ffigur pwysig i ariannu gwaith cydymaith ymchwil canser y pancreas, Dr Sean Porazinski, yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd. Roedd yn achlysur emosiynol ac yn enghraifft bendant iawn o sut mae enw da rhyngwladol Caerdydd yn y maes hwn yn galluogi elusen Gymreig i roi yn lleol ond i gael effaith fyd-eang. Eglurodd yr Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad, fod gan ganser y pancreas un o’r cyfraddau goroesi pum mlynedd isaf yn Ewrop. “Mae’n hynod o anodd gwneud diagnosis hyd nes ei bod bron yn rhy hwyr ar gyfer y claf. Rydym yn benderfynol o helpu i newid hyn ac rydym yn dibynnu ar roddion megis y rhai gan Amser Justin Time”, meddai. I gael gwybod mwy ewch i <http://www.caerdydd.ac.uk/news/articles/cash-boost-for-pancreatic-cancer-research-13746.html>