Day: 29 Hydref 2014

Lansio Cynghrair GW4

Posted on 29 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff digon mawr i lwyddo mewn amgylchedd ymchwilddwys mwyfwy cystadleuol. Bu’r lansiad, a gynhaliwyd dan ofal caredig y Farwnes Randerson, yn llwyddiant mawr iawn a chlod
Read more