Newyddion yr Is-Ganghellor

Derbyniad y Prif Weinidog i Fawrygu Gwyddoniaeth Prydain

Gan i’r digwyddiad hwn yn Rhif 10 Downing Street gael ei gynllunio’n wreiddiol pan oedd y Gwir Anrhydeddus David Willetts AS yn Weinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, cawsom areithiau nid yn unig gan Mr Willetts ond gan Greg Clarke, ei olynydd, a’r Prif Weinidog ei hun. Yr oedd pob un ohonyn nhw’n gefnogol dros ben i ymchwil yn y DU ac yn cydnabod bod angen cynnal lefel y cyllid i wyddoniaeth cyn belled â phosibl hyd yn oed ar adeg o gyni (fel erioed, pwysleisiodd David Willetts fod ‘gwyddoniaeth’ yn cynnwys pob ymchwil). Yr oedd llu o academyddion blaenllaw ac entrepreneuriaid byd technoleg yn bresennol, a chefais gyfle i chwifio’r faner dros Gaerdydd a Chymru a rhoi sicrwydd i’r Prif Weinidog yn bersonol o ymrwymiad y sector yng Nghymru i ragoriaeth ymchwil. Serch bod addysg prifysgolion wedi’i datganoli, mater ar lefel y DU o hyd yw’r rhan fwyaf o lawer o’r cyllid i ymchwil ac felly mae’n bwysig i ni gael ein cynrychioli a’n cynnwys mewn rhwydweithiau fel hyn.