Day: 28 Hydref 2014


Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Posted on 28 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cefais flas mawr iawn ar arwain seremoni flynyddol y Brifysgol i gyflwyno Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth yn Adeilad Hadyn Ellis. Digwyddiad yw hwn sy’n ddathliad i’r aelodau o’r staff sy’n gweithio i’r Brifysgol ers 25 neu 40 mlynedd. Mae’n gyfle i’r Brifysgol ddiolch i bob un o’r unigolion hynny am eu gwasanaeth hir, eu gwaith caled
Read more