Day: 27 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Posted on 27 Hydref 2014 by Mark Williams

Trafodwyd achos busnes yr Ysgol Optometreg (OPTOM) dros ehangu eu rhaglen ôl-raddedig a addysgir. Amlinellodd y papur gynlluniau i fynd ati, ar sail record o lwyddiant, i ehangu darparu cyrsiau o’r fath ar gyfer optometryddion a gweithwyr proffesiynol gofal llygaid yn y DU ac mewn gwledydd tramor, ac fe nododd sut y gellid datblygu gofod
Read more


Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Posted on 27 Hydref 2014 by Colin Riordan

Gan ’mod i’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, cefais wahoddiad i gyflwyno trafodaeth Bord Gron y Cyngor Prydeinig mewn cyfarfod yn y Gymdeithas Frenhinol. Testun y trafod yno oedd cryfhau’r cydweithio â sefydliadau addysg uwch yn yr Almaen. Pam y byddem ni’n dymuno gwneud hynny? Wel, yr Almaen yw’n partner masnachu mwyaf ni
Read more