Day: 24 Hydref 2014

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Posted on 24 Hydref 2014 by Colin Riordan

Y bore ’ma siaradais yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru fel rhan o’r panel agoriadol ochr yn ochr â Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall, y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac Amy Stanning, sy’n gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Datrysiadau Cartref. Er iddi fod yn anodd dilyn araith wych Ruth (bydda i’n
Read more