Day: 21 Hydref 2014

Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Posted on 21 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, cefais y pleser o lansio’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw ni yn y Senedd gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Nod y prosiect, ymhlith pethau eraill, yw gwella iechyd, addysg a lles, cwtogi ar anghydraddoldeb a thaclo tlodi, a gwneud hynny law yn llaw â’r cymunedau perthnasol. Mae’r nodau uchelgeisiol hynny’n cyd-fynd yn agos â’r rhai
Read more