Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

20 Hydref 2014
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
  • Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch nesaf yr REF. Bydd y polisi’n helpu i hyrwyddo ymchwil y Brifysgol drwy drefnu i gynifer o allbynnau â phosibl fod ar gael i’r cyhoedd mor fuan â phosibl er mwyn hybu defnyddio ehangach ar yr ymchwil honno a chynyddu hyd yr eithaf nifer y cyfeiriadau ati. Cytunwyd y byddai’r polisi’n awr yn mynd ymlaen i’r Senedd i’w ystyried.
  • Cytunodd y Bwrdd ar ymgynghoriad Ceidwadwyr Cymru ynghylch graddau Llwybr Cyflym. Cyn hir, trefnir i friffiad fod ar gael ar flog y Bwrdd i amlinellu safbwynt Caerdydd.
  • Cytunodd y Bwrdd ar yr ymateb i Ddatganiad Monitro Blynyddol Terfynol CCAUC.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Y Newyddion Diweddaraf am y Prosiectau Ystadau
  • Adroddiad y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor
  • Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd