Day: 20 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Posted on 20 Hydref 2014 by Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch nesaf yr REF. Bydd y polisi’n helpu i hyrwyddo ymchwil y Brifysgol drwy drefnu i gynifer o allbynnau â phosibl fod ar gael i’r cyhoedd
Read more