Day: 15 Hydref 2014

Caerdydd a’r Gymraeg

Posted on 15 Hydref 2014 by Mark Williams

O boblogaeth o 36,000 o aelodau o staff a myfyrwyr, mae’r Brifysgol yn ymfalchïo bod yma ryw 4000 o siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae ein hymrwymiad i ddiwylliant Cymru, y mae cyflwr yr iaith yn dibynnu cymaint arno, wedi’i amlinellu yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17. Yma dywedir mai ein huchelgais yw bod yn sefydliad sy’n “arwain
Read more