Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Hydref 2014

13 Hydref 2014
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
  • Trafododd y Bwrdd y rhaglen ar gyfer Diwrnodau-i-Ffwrdd yr wythnos ganlynol. Cytunwyd mai pynciau’r prif sesiynau fydd y model ariannol, incwm o ymchwil, a thargedau asesu ac adborth yr NSS.
  • Nodwyd y câi crynhoad ychwanegol a chyfeiriad at ganllawiau’r OSHEU ynghylch Ebola ei gyhoeddi a’i gylchredeg.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymgysylltu
  • Adroddiad ar Weithgareddau Rhyngwladol
  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymchwil ac Arloesi