Day: 10 Hydref 2014

Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Posted on 10 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr adolygiad yng ngwanwyn 2014. Fel cadeirydd Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch Cymru gynt), rwy’n aelod o’r panel. Bydd canlyniadau’r adroddiad ynghylch sut y caiff addysg uwch
Read more


Seminar Polisi Addysg Uwch Lloegr-Sweden-yr Alban

Posted on 10 Hydref 2014 by

Fe es i’r digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (yr LFHE), ym Mhrifysgol Caeredin. Mae’r seminar yn fforwm i Is-Gangellorion ac uwchreolwyr addysg uwch o’r DU a Sweden drafod ac ymchwilio i faterion polisi sydd neu a fydd yn effeithio ar y sector. Os oes gennych chi ddiddordeb, cewch weld y rhaglen
Read more