Newyddion yr Is-Ganghellor

Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Sefydlwyd yr LFHE yn 2004. Ei nod yw cynllunio a chyflwyno prosesau i sicrhau datblygu eithriadol ar arweinyddiaeth a threfniadaeth sefydliadau addysg uwch fel bod modd gweithredu newidiadau i’w trawsffurfio. Gan ’mod i’n un o 12 aelod y Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o’r cyfarfodydd hyn bob blwyddyn. Cyfarfod arferol o’r Bwrdd oedd yr un ar 6 Hydref ac fe’i cynhaliwyd yng Nghaergrawnt. Ar ei ôl cafwyd cinio blynyddol y Bwrdd ac fe arweiniwyd y ddadl wedi’r cinio hwnnw gan yr Athro Syr Leszek Borysiewicz (Is-Ganghellor Prifysgol Caergrawnt).  Drannoeth cynhaliwyd diwrnod cwrdd-i-ffwrdd blynyddol yr LHFE ac fe es i hwnnw hefyd.